Top Social

Kurban kesmede müstehap olan vakit nedir?

kurban, kurban kesmek, vakit, müstehablar, caiz mi, caiz değil mi, fıkıh, feteva-i hindiyye, fetva emini, imam ebu hanife,

Şehir olmayan yerlerde yani köylerde, kurban kesmenin müste­hap (doğru) olan vakti, güneş doğduktan sonradır.

Şehirlerde ise müstehap (doğru) olan vakit, hutbe okunduktan sonradır. İmam namaz kılarken, bir kimse kurban kesse, bu kurbanı caiz olmaz (doğru olmaz).

Keza (yine böylece) imam teşehhüd miktarı (ettehıyyatü'yü okuma miktarı) oturmadan önce, bir kimse kurban kesse, bu kurbanı caiz olmaz (doğru olmaz). İmam teşehhüd miktarı (ettehıyyatü' yü okuma miktarı) oturduktan son­ra ve selam vermeden önce, bir kimse kurban keserse imam Ebu Hanîfe (rah a.)'nin kıyasına (ictihadına, görüşüne) göre, yine kurbanı caiz olmaz (doğru olmaz).

Şayet bir kimse, imamın birinci selâmından sonra kurbanını ke­serse bu kurban bilittifak (bütün âlimlerin görüşüne göre) caiz (doğru)olur.

İmam bayram namazını kıldırdığı halde,1. hutbe okunmadan önce, bir kimse kurban keserse, bu caiz olur.

Teşehhûdden sonra, selamdan önce kurban kesmek caiz olmaz. Sahih (doğru) olan da budur...

(Feteva-i Hindiyye)
ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder