Top Social

Kurban kesmenin vacip olmasının şartları nelerdir?

kurban, ibadetler, vacip olmanın şartları, zekat, ikamet, seferilik, hürriyet, feteva-i hindiyye, fetva emini, fıtır sadakası,


1- Zengin olmak: 
Yani kurban kesecek kimsenin fıtır sadakası ver­mesi gerekecek kadar bir varlığı bulunması gerekir. Zekât verecek ka­dar değil...

2- Akıllı olmak.

3- Bülûğa ermiş (ergen) olmak.

Bu iki şart, İmam Ebû Yûsuf (rah. a.)'a göre, bu durumda olmayanlar zengin olurlarsa, babaları veya vârisleri, kurbanlarını keseceklerdir.

4- Müslüman olmak.

Kâfire kurban kesmek vacip değildir.

Hatta kurban kesecek kimsenin çok önceden beri müslüman olması da şart değildir. önceden kâfir olduğu hâlde, kurban kesilecek günlerde müs­lüman olsa, ona da kurban kesmek vacip olur. Bu mesele de kurban ke­silen günlerin son vaktine itibar edilir.

5- Hürriyet: (Özgür olmak, esir olmamak, düşmanın emri-idaresi altında olmamak) de kurbanın vâcîp olmasının şartlarındandır.

6- İkâmet: (yani misafir ve yolcu olmamak) da kurbanın vacip olmasının şartlarındandır. Misafir (yolcu) olan kimseye kurban kesmek vacip değildir.

Bütün vakitlerde ikâmet de şart değildir. Önce mukim (kendi vatanında)sonra misafir kurban kesme günlerinde ise, mukîm olan kimseye kendisinde di­ğer şartlar bulununca kurban kesmek vacip olur.

(Feteva-i Hindiyye)
ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder