Top Social

Kurban kesmenin vakti ne zamandır?

kurban, kurban kesmek, müstehablar, mekruhlar, efdal olanlar, zilhicce ayı, vakit, vacip olmanın şartları, fetva emini, feteva-i hindiyye,

Kurban kesme günleri üç gündür. Ve bunlar, Zilhicce ayının onun­cu, onbirinci, onikinci günlerindedir.

Birinci gün, efdâl( faziletli)olan gündür. Son gün, efdâl olan gün değildir.

Bu günlerin hem gündüzünde, hem de gecesinde kurban kesmek caizdir. Kurban kesmenin ilk vakti, kurban bayramının birinci günü­nün tan yerinin ağarma zamanından(güneşin doğma zamanı) başlar.

Kurban kesme vakti üçüncü günün güneş batımında sona erer.

Ancak, bu günlerin gecelerinde kurban kesmek mekruhtur (kerih, mahzurlu görülmüştür).

Müstehap (doğru ve güzel)olan, kurbanı üçüncü güne ve gece vakitlerine bırakmamaktır.

(Feteva-i Hindiyye)

Şayet, kurban üçüncü gün kesilirse, müstehap (doğru) olan, o kurbanın etini yemeyip tamamını tasadduk(sadaka vermek) etmektir. Çünkü, vaktinde kesilmeyen kur­banın, vaktinin hâricinde tasadduk edilmesi gerekir. Böylece o, sahibinin mesuliyetinden çıkmış olur.
FETEVA-İ HİNDİYYE
ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder