Top Social

Kurbanlık hayvanın yaşı kaç olmalıdır? Koyun, keçi, sığır, deve kaç yaşında kurban edilebilir?

kurban, kurban kesmek, fıkıh, fetva emini, feteva-i hindiyye, efdal olanlar, caiz mi,


Söyleyeceğimiz yaşlardan aşağı yaşta olan hayvanları kurban et­mek caiz (doğru) olmaz.

Âlimler şöyle demişlerdir: Koyun ve keçiden bir yaşını bitirmiş olan­lar, sığırdan iki yaşını bitirmiş olanlar, deveden ise beş yaşını bitirmiş olanlar kurban olurlar.

Bu yaşlardan az olanlar kurban olmazlar.

Ancak, altı ayını bitirmiş ve anası kadar görünmekte olan kuzu da kurban olur.

Yaşları bundan noksan olanlar kurban olmazlar.

Şayet yaşları bunlardan yukarı olursa, o hayvanların kurban olmaları caizdir (doğrudur) ve efdâldir (faziletlidir).

(Feteva-i Hindiyye)
ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder