Top Social

Hiç kimse oy kullanmadı

fetva emini, seçim, demokrasi, dört halife, hzÖmer, hzOsman, hzAli

Hz. Ömer halife yapılırken, en önde gelen sahabeler dahil, hiç kimse oy kullanmadı. Bir seçim yapılmadı.

Ebûbekr-i Sıddîk (r.a.) hazretleri, hastalanıp on beş gün Mescid-i Şerîf’e çıkamadı ve imâmeti Ömerü’l-Fârûk (r.a.) hazretlerine havale buyurdu. Hilâfete de onu münasip gördü ve önce Abdurrahman bin Avf (r.a.) hazretlerini çağırdı: 

“Ömer’in hilâfeti hakkında ne dersin?” diye sordu. O da: 

“İstediğinden a’lâdır. Fakat biraz hiddetlidir” dediğinde: 

“Onun şiddeti benim yufkalığımı dengelemek içindir. İş, kendi başına kaldığı halde hiddet ve şiddet gibi hallerden vazgeçer. Ben, ona dikkat ettim. Ben, bir adama kızdığımda o, yumuşaklık gösterir ve birine yumuşak davrandığımda o, şiddet gösterirdi” diye buyurdu.

Sonra Osman Zi’n-Nûreyn (r.a.) hazretlerini çağırdı, Hazret-i Ömer’i sordu. O da: “İçi, dışından a’lâdır ve içimizde onun eşi ve benzeri yoktur.” diye cevap verdi. Sonra Hazret-i Osman’a, Hazret-i Ömer’i halife tayin ettiğini beyan eden bir vasiyyetnâme yazdırdı. 

Hazret-i Sıddîk, bu ahidnâmeyi yazdırdıktan sonra, başını pencereden çıkarıp dışarıda toplanmış olan Ashâb-ı Güzîn’e hitaben: “Size bir Halîfe seçtim. Râzı mısınız?” diye sordu. “Râzıyız, ey resûlullahın halîfesi” dediler.

Ali bin Ebî Tâlib radıyallahu anh hazretleri: “Ömer’den başkasına razı olmayız” dedi. Hazreti Sıddîk “Ömer’dir” dedi ve ahidnâmeyi kölesine verip dışarı gönderdi. Alenen okundu. Herkes “İşittik ve kabul ettik.” dedi. Herkesten evvel hazreti Ali, hazreti Ömerü’l-Fârûk’un yanına vardı: “Bu işin uhdesinden gelecek, işte şu kuvvetli ve emîn olan zâttır” diye buyurdu.

Hazret-i Ebûbekir hicrî on üç senesi Cemaziyelâhir ayının sonuna sekiz gün kala, Salı gecesi akşamla yatsı arasında altmış üç yaşında olduğu halde vefat etti. İki sene, üç ay, on günden beri hasretini çektiği fahr-i kâinatın yanına gitti. Radıyallahu anhüm. 

| Hz. Ebûbekir, Çamlıca Basım Yayın
ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder